Multi-disc screw press dehydrator

Multi-disc screw press dehydrator

Multi-disc screw press dehydrator

Multi-disc screw press dehydrator

Multi-disc screw press dehydrator
Multi-disc screw press dehydrator
Hotline: Email: info@wasen.vn
Tin tức

Ra mắt Máy ép bùn đa đĩa trục vít

Xin chúc mừng WASEN ra mắt thành công sản phẩm công nghệ mới: Máy ép bùn Đa đĩa Trục vít (MDD - Multi-disc screw press dehydrator).